To kolejny projekt restrukturyzacyjny kancelarii KMS. Tym razem biegły i doradca restrukturyzacyjny Jakub Michalak sporządził opinię ekspercką dla spółki akcyjnej, której celem było ustalenie wysokości zaspokojenia banku w ewentualnym postępowaniu upadłościowym spółki.

Dzięki połączeniu kompetencji syndyka i biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw Jakub Michalak przygotował oszacowanie majątku spółki w wariancie upadłościowym, wysokości kosztów postępowania oraz hipotetycznego zaspokojenia banku. Ekonomiczno-finansowe ustalenia osadzono mocno w przepisach prawa upadłościowego.

Opinia wykorzystana została w toku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych o wartości blisko 6,5 mln EUR.