Opinia ekspercka dla celów restrukturyzacji zobowiązań kredytowych o wartości 6,5 mln EUR wrz27

Opinia ekspercka dla celów restrukturyzacji zobowiązań kredytowych o wartości 6,5 mln EUR

To kolejny projekt restrukturyzacyjny kancelarii KMS. Tym razem biegły i doradca restrukturyzacyjny  sporządził opinię ekspercką dla spółki akcyjnej, której celem było ustalenie wysokości zaspokojenia banku w ewentualnym postępowaniu upadłościowym spółki. Dzięki połączeniu kompetencji syndyka i biegłego z zakr...

Czytaj więcej
Opinia ekspercka w toku postępowania zażaleniowego URSUS S.A. sie04

Opinia ekspercka w toku postępowania zażaleniowego URSUS S.A.

Informujemy, że doradca restrukturyzacyjny oraz biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw  sporządził opinię ekspercką dla celów zażalenia wniesionego przez URSUS S.A. na postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sanacyjnego. Ocena potencjalnych korzyści wierzycielskich w to...

Czytaj więcej
Opinia ekspercka w przedmiocie oceny racjonalności decyzji zarządu spółki notowanej na GPW kwi08

Opinia ekspercka w przedmiocie oceny racjonalności decyzji zarządu spółki notowanej na GPW

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie spółki notowanej na GPW, ekspert wraz z zespołem, w skład którego wchodził wspólnik Kancelarii oraz współpracujący z Kancelarią ekspert , sporządził opinię ekspercką, w której na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych dokonał oceny konkretnych czynności zdziałan...

Czytaj więcej
Ustalenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście przesłanek odpowiedzialności opisanych 
w art. 299 KSH kwi17

Ustalenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście przesłanek odpowiedzialności opisanych 
w art. 299 KSH

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w sytuacji gdy wcześniejsza egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna. O wspomnianej odpowiedzialności osób zarządzających spółką przesądza art. 299 KSH, który umożliwia jednak unik...

Czytaj więcej