Uprzejmie informujemy, że na zlecenie spółki notowanej na GPW, ekspert Marcin Kubiczek wraz z zespołem, w skład którego wchodził wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół oraz współpracujący z Kancelarią ekspert Radosław Cichy, sporządził opinię ekspercką, w której na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych dokonał oceny konkretnych czynności zdziałanych przez zarząd spółki, w kontekście potencjalnego narażenia lub wyrządzenia wskutek tych czynności przedmiotowej spółce znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 Kodeksu Karnego.

W sprawie toczy się śledztwo w przedmiocie narażenia lub wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 Kodeksu Karnego, wskutek podjętych przez zarząd spółki decyzji zarządczych, w tym w szczególności decyzji  inwestycyjnych. W toku prowadzonego śledztwa, na zlecenie prowadzącej śledztwo prokuratury, powstała niekorzystna dla zarządu spółki opinia biegłego sądowego, która jednak w przekonaniu spółki nie uwzględniała kompletu okoliczności oraz całej złożoności sytuacji, stąd też spółka postanowiła pozyskać w przedmiotowej sprawie prywatną opinię ekspercką na okoliczność analogicznej tezy dowodowej, jak wcześniej sporządzona na zlecenie organów ścigania opinia biegłego sądowego.

W toku prac nad opinią prywatną przeprowadzono wnikliwą analizę budzących kontrowersje decyzji zarządu spółki oraz poziomu ich zarządczo-ekonomicznej opłacalności dla spółki, w kontekście faktycznej i złożonej sytuacji rynkowej, a także szeregu okoliczności towarzyszących podejmowaniu tych decyzji zarządczych.

Płynące ze sporządzonej opinii eksperckiej wnioski, dzięki zastosowaniu właściwej metodologii obliczeń, jak i poprzez uwzględnienie całości złożonych okoliczności towarzyszących, pozwoliły na kompleksową ocenę racjonalności zarządczej podjętych decyzji.

Warto pamiętać, że badanie szkody oraz dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego w wielu przypadkach wymaga wiadomości specjalnych, a nie każda nieefektywna gospodarczo decyzja powinna być interpretowana w kategoriach działania na szkodę spółki. Dynamika życia gospodarczego oraz sama istota gry rynkowej sprawiają, że ocena czynności zarządczej post factumwymaga rekonstrukcji środowiska i okoliczności właściwych dla momentu podejmowanej decyzji.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół, posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 296 Kodeksu Karnego, sporządzając m.in. liczne opinie eksperckie dla członków zarządu podmiotów z różnych branż, w tym również firm notowanych na GPW, często o szerokiej skali działania, a także dla Sądów oraz organów ścigania.

Czytaj w PDF: