Informujemy, że doradca restrukturyzacyjny oraz biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw Jakub Michalak sporządził opinię ekspercką dla celów zażalenia wniesionego przez URSUS S.A. na postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sanacyjnego.

Ocena potencjalnych korzyści wierzycielskich w toku restrukturyzacji lub upadłości wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym predykcji wysokości, czasu oraz prawdopodobieństwa zaspokojenia. Zdaniem naszego eksperta, URSUS S.A ma wysokie szanse na pomyślne przejście restrukturyzacji w ewentualnym postępowaniu sanacyjnym. Ponadto, jak podkreśla Jakub Michalak – upadłość, która została ogłoszona, jest o wiele mniej korzystna dla wierzycieli niż postępowanie sanacyjne. Mimo wielu pozytywnych zmian na rynku upadłości postępowania upadłościowe nadal w zdecydowanej większości kończą byt przedsiębiorstwa, prowadząc do jego dezintegracji, a dynamika i poziom zaspokojenia wierzycieli wciąż świadczą o stosunkowo niskiej efektywności egzekucji uniwersalnej.

O szczegółach sprawy przeczytają Państwo w portalu Money.pl