Opinia ekspercka w toku postępowania zażaleniowego URSUS S.A. sie04

Opinia ekspercka w toku postępowania zażaleniowego URSUS S.A.

Informujemy, że doradca restrukturyzacyjny oraz biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw  sporządził opinię ekspercką dla celów zażalenia wniesionego przez URSUS S.A. na postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sanacyjnego. Ocena potencjalnych korzyści wierzycielskich w to...

Czytaj więcej