Opinia ekspercka dla celów restrukturyzacji zobowiązań kredytowych o wartości 6,5 mln EUR wrz27

Opinia ekspercka dla celów restrukturyzacji zobowiązań kredytowych o wartości 6,5 mln EUR

To kolejny projekt restrukturyzacyjny kancelarii KMS. Tym razem biegły i doradca restrukturyzacyjny  sporządził opinię ekspercką dla spółki akcyjnej, której celem było ustalenie wysokości zaspokojenia banku w ewentualnym postępowaniu upadłościowym spółki. Dzięki połączeniu kompetencji syndyka i biegłego z zakr...

Czytaj więcej