Zasadnicza zmiana przesłanek niewypłacalności [nowelizacja art. 11 puin]

W dniu -1.01.2016 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, skutkująca zasadniczą modyfikacją przesłanek wskazujących na materializację stanu niewypłacalności w konkretnym stanie faktycznym.

Czytaj więcej

Zobowiązania z tytułu umów opcyjnych a przesłanki niewypłacalności

W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię uzupełniającą w sprawie o zapłatę, wytoczonej w oparciu o art. 299 KSH. Sąd dopuścił przywołany dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia stopnia zaspokojenia roszczenia powoda dochodzonego w niniejszej sprawie, przy założeniu złożen...

Czytaj więcej

Opinia w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej

W dniu 11.03.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię sądową w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej spółki akcyjnej znaczących rozmiarów przed Sądem Rejonowym, Wydziałem Gospodarczym.

Czytaj więcej