Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

W II.2016 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie przedsiębiorstwa spółki akcyjnej w likwidacji, w myśl art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, przy zachowaniu regulacji art. 319 Prawa upadłościowego.

Czytaj więcej