Opinia ekspercka w zakresie predykcji zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego

W dniu -9.04.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną na okoliczność ustalenia, czy w określonym stanie faktycznym badana spółka cechowała się w przedmiotowym okresie zdolnością finansową w rozumieniu art. 13 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. zdolnością do pokrycia kosztów postępowania upa...

Czytaj więcej