Sporządzenie ekspertyzy na okoliczność kwantyfikacji wysokości roszczenia w sprawie o odszkodowanie za naruszenie umowy

W I.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną w postępowaniu gospodarczym w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, tym razem na okoliczność ustalenia wysokości roszczenia przysługującego powodowi w razie uwzględnienia powództwa przez Sąd.

Czytaj więcej