Wycena pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce prawa handlowego, na potrzeby postępowania upadłościowego

W dniu 16.02.2017 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie wycenę pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce z o. o., w tym wierzytelności przysługujących upadłemu od podmiotów zagranicznych.

Czytaj więcej