Uzupełniająca opinia prywatna w sprawie karnej z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego

W VIII 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie uzupełniającą opinię prywatną w toku postępowania karnego prowadzonego względem oskarżonego z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego.

Czytaj więcej

Opinia w zakresie działań dłużnika w stanie zagrożenia niewypłacalnością w kontekście typizacji art. 300 KK

W V.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie karnej oskarżonych z art. 300 Kodeksu Karnego, którzy pełnili funkcje zarządcze w spółce prawa handlowego.

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ekonomiczno-finansowych aspektów wybranych zarzutów w sprawie karnej z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego

W dniu -5.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną, tym razem w przedmiocie ekonomiczno-finansowych aspektów wybranych zarzutów w sprawie karnej [w kontekście art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego].

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ekonomiczno-finansowych skutków zbycia składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością

W II.2015 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną dla spółki prawa handlowego dużych rozmiarów, opiniując w zakresie ekonomiczno-finansowych konsekwencji dokonania czynności prawnej polegającej na zbyciu składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością.

Czytaj więcej