Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ekonomiczno-finansowych skutków zbycia składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością

W II.2015 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną dla spółki prawa handlowego dużych rozmiarów, opiniując w zakresie ekonomiczno-finansowych konsekwencji dokonania czynności prawnej polegającej na zbyciu składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością.

Czytaj więcej

Sporządzenie opinii w zakresie właściwej metodologii ustalania stanu niewypłacalności

W dniu -2.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach przedmiotowej opinii biegły ustosunkował się do szeregu zagadnień związanych z metodologią potwierdzania lub zaprzec...

Czytaj więcej