Opinia sądowa w sprawie karnej dotyczącej przywłaszczenia mienia znacznej wartości

W VI 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał obszerną pisemną opinię sądową w sprawie karnej toczącej się ponownie przed Sądem karnym, tj. Sądem Rejonowym wskutek uchylenia orzeczenia Sądu I instancji przez Sąd Okręgowy. Sąd I instancji uniewinnił oskarżoną, przy czym sprawa dotyczyła przestępstwa spenalizowa...

Czytaj więcej

Pierwszy prawomocny pre-pack w Polsce

Z satysfakcją informujemy, iż powzięliśmy informację o uprawomocnieniu się wydanego w dniu 27.04.2016 r. postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w sprawie, w której przewidziane w art. 56a ust. 3 PU opis i oszacowanie sporządził wpisany na listę biegłych sądowyc...

Czytaj więcej

Prywatna opinia uzupełniająca w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie

W VI 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, toczonej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, w myśl art. 373 PU [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.].

Czytaj więcej

Prywatna opinia uzupełniająca w sprawie przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. o zapłatę z art. 299 KSH

W VI 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię uzupełniającą -na zamówienie pozwanego- w sprawie o zapłatę, toczonej przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH.

Czytaj więcej

Opinia sądowa w przedmiocie momentu powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości [art. 116 Ordynacji Podatkowej]

W V 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię w sprawie rozpoznawanej ponownie przed Sądem Okręgowym, na skutek uchylenia wyroku przez Sąd Apelacyjny, dotyczącej odwołania członka zarządu sp. z o.o. od decyzji organu-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Dor. Restr. Marcin Kubiczek prelegentem III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2016

Z satysfakcją informujemy, iż dor. restr. Marcin Kubiczek był jednym z prelegentów III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego- KongRes 2016, organizowanego przez Instytut Allerhanda.

Czytaj więcej

Artykuł dor. restr. Marcina Kubiczka o przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Z przyjemnością informujemy, iż w czwartym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr 02 2016 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz mec. Karola Tatary (), pt. "Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania i...

Czytaj więcej

Opinia sądowa w sprawie o nadużycie zaufania lub niedopełnienie obowiązku [art. 296 Kodeksu Karnego]

W V 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię w sprawie z art. 296 Kodeksu Karnego, dokonując ekonomiczno-zarządczej interpretacji zachowania oskarżonego.

Czytaj więcej

Wycena spółki jawnej, praw spółkowych oraz predykacja wysokości zysku

W IV 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię sądową z zakresu wyceny przedsiębiorstwa spółki jawnej, a także udziału kapitałowego przysługującego uczestnikowi w przywołanej spółce jawnej.

Czytaj więcej

Wycena pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce dla celów likwidacyjnego postępowania upadłościowego

W III.2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie wycenę pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj więcej