Wycena przedsiębiorstw (w tym – dla celów upadłości) Lut02

Wycena przedsiębiorstw (w tym – dla celów upadłości)

Kancelaria KUBICZEK MARCIN oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, zwłaszcza na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h prawa upadłościo...

Czytaj więcej
Upadłość przedsiębiorców Lut02

Upadłość przedsiębiorców

Kancelaria MARCIN KUBICZEK od 2011 r. świadczy wyspecjalizowane usługi związane z prawem upadłościowym, m.in. w następujących obszarach: doradztwo w zakresie strategii w obszarze upadłości w kontekście interesów dłużnika lub wierzyciela, reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w toku postępowa...

Czytaj więcej
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (opinie eksperckie, strategia) Lut02

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (opinie eksperckie, strategia)

Kancelaria MARCIN KUBICZEK specjalizuje się w przestępstwach i wykroczeniach gospodarczych związanych z działaniem na szkodę zarządzanego podmiotu lub wierzycieli, w szczególności w warunkach zagrożenia upadłością, w tym m.in. na podstawie następujących przepisów: art. 286 KK - oszustwo, art. 2...

Czytaj więcej
Doradztwo restrukturyzacyjne (scenariusze, reprezentacja) Lut02

Doradztwo restrukturyzacyjne (scenariusze, reprezentacja)

Kancelaria MARCIN KUBICZEK specjalizuje się w świadczeniu na rzecz przedsiębiorców kompleksowych usług związane z doradztwem restrukturyzacyjnym. Nowe prawo restrukturyzacyjne tworzy przestrzeń rzeczywistej szansy dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają jeszcze potencjał przywrócenia konkurencyjn...

Czytaj więcej
BADANIE PRZESŁANEK NIEWYPŁACALNOŚCI Lut02

BADANIE PRZESŁANEK NIEWYPŁACALNOŚCI

W obowiązującym obecnie stanie prawnym badanie niewypłacalności w celu ustalenia materializacji ewentualnych przesłanek niewypłacalności (art. 11 Prawa upadłościowego) ma kluczowe znaczenie dla wielu obszarów prawnych. Począwszy od obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o upadłość i sankcj...

Czytaj więcej
Przygotowana likwidacja (pre-pack) Lut02

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Kancelaria MARCIN KUBICZEK oferuje kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h Prawa upadłościowego, posiadając zarówno niezbędne przygotowanie teoretyczne (dor. restr. Marcin Kubiczek jest współautorem raportu o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej l...

Czytaj więcej