Kancelaria

KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi dla Sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zadłużonych przedsiębiorców, wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także kadry menedżerskiej. Wspólników Kancelarii wspiera zespół specjalistów, posiadających kompetencje prawne, ekonomiczne i rachunkowo-sprawozdawcze. Kancelaria zrealizowała jak dotąd wiele złożonych i wymagających projektów restrukturyzacyjnych, uczestnicząc w różnych formach w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych; począwszy od sporządzania wycen dla potrzeb postępowania upadłościowego (pre-pack), przez doradztwo restrukturyzacyjne i reprezentację procesową dla dłużników i wierzycieli, aż po pełnienie funkcji organów postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Odrębną gałąź działalności Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół stanowi pion opinii sądowych i eksperckich. Biegły sądowy Marcin Kubiczek specjalizuje się m.in. w ustalaniu momentu materializacji niewypłacalności w spółkach prawa handlowego, a także w eksperckiej ocenie decyzji zarządczych i szacowaniu szkody wierzycieli. Opinie sądowe i eksperckie Marcina Kubiczka wykorzystywane są w licznych postępowaniach cywilnych i karnych, począwszy od licznych spraw o zapłatę na podstawie art. 299 KSH, a kończąc na postępowaniach karnych z art. 286 KK, 296 KK, a także 300-302 KK. Z usług Kancelarii korzystają Sądy i wierzyciele, ale również pozostający po drugiej stronie procesowej członkowie zarządów spółek. Kancelaria Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół prowadzi również działalność szkoleniową i naukową. Dor. restr. Marcin Kubiczek jest prelegentem wielu szkoleń i wydarzeń dotyczących restrukturyzacji, upadłości i szeroko rozumianej niewypłacalności, a wspólnicy Kancelarii regularnie publikują artykuły dotyczące praktycznych problemów stosowania prawa. Świadczymy wyspecjalizowane usługi dla licznych Klientów zlokalizowanych na terenie Polski i poza nią, dbając o właściwe sprofilowanie zlecenia oraz wszechstronne wsparcie Klienta. Zapraszamy do kontaktu!

SPRAWDŹ OFERTĘ

O Kancelarii

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół oferuje unikalne usługi o wysokim poziomie efektywności, dzięki połączeniu czynników, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu:

Obszary specjalizacji

Kompleksowe doradztwo, scenariusze restrukturyzacyjne oraz reprezentacja procesowa, a także pełnienie funkcji organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Wycena dla potrzeb upadłości oraz restrukturyzacji, w tym - dla potrzeb przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Opinie sądowe oraz prywatne na okoliczność ustalenia daty materializacji przesłanek niewypłacalności.

Opinie eksperckie oraz wsparcie procesowe w sprawach karnych oraz o zapłatę na podstawie art. 299 KSH. Ekonomiczna interpretacja prawa oraz ekspercka ocena działań zarządczych.

Pytania lub wątpliwości?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zespół ekspertów

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

art. 116 Ordynacji podatkowej
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

naruszenie terminu wpłaty podatku

art. 57 Kodeksu Karnego Skarbowego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

niewpłacenie w terminie pobranego podatku

art. 77 Kodeksu Karnego Skarbowego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

oszustwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem

art. 286 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku

art. 296 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli

art. 300-302 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 373 PU
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

kwantyfikacja szkody, w szczególności w kontekście zdarzeń gospodarczych

Art. 415 KC

Skontaktuj się z nami